RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86091921 - ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND TRENDS IN BIG CZECH COMPANIES


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86091921
Název v původním jazyce: ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND TRENDS IN BIG CZECH COMPANIES
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Křibíková, Pavlína

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article deals with the issues of organizational development as well as with the effort to organize and to arrange sources of the organization so that its performance is effective and leads to the satisfaction not only of customers, but also of employees. It is about finding the appropriate organizational structure that will correspond with the internal and the external company´s environment. The aim of this article is to show the theoretical ways of the organizational structures due to the secondary analysis and description and to find out (with the help of the empirical survey) if the tendencies for releasing of the organizational structures, decentralization etc. appear also in the big companies in the Czech Republic.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 153
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [F50788C8C448]