RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86091939 - INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP BY STARTUPS AND SPIN-OFFS IN THE CZECH REPUBLIC


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86091939
Název v původním jazyce: INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP BY STARTUPS AND SPIN-OFFS IN THE CZECH REPUBLIC
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Peterková, Jindra
Tvůrce: Wozniaková, Zuzana
Tvůrce: Stefanovová, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Contemporary startups and spin-offs are considered to be innovative forms of entrepreneurship. These firms are usually small and medium-sized and they realize their activities in the field of information and communication technology. Business incubators provide subsidized rent, consulting in particular branches and other services. The aim of the paper is to analyze innovative entrepreneurship of startups and spin-offs in the Czech Republic and to monitor business incubators providing these firms important support during their start. The results are the review of business incubators and startups and spin-offs including their main characteristics. Empirical investigation is realized by using printed and electronic sources and followed by questionnaire survey of selected incubators focusing on the analysis of startups and spin-offs.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 154
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [FA344C96EA6F]