RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86091940 - MANAGEMENT APPROACHES OF LARGE AND SMALL ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86091940
Název v původním jazyce: MANAGEMENT APPROACHES OF LARGE AND SMALL ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Ludvík, Ladislav
Tvůrce: Peterková, Jindra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The time in which we live brings us many problems, surprises, discrepancies, paradoxes and challenges. We can notice the evident shrinking of firms. They get rid of the “unnecessary” parts. They try to deal with the existential questions in different ways. Some of them still take advantage of their size, whereas some try to make use of their innovation potential to get through the critical period. Some of them significantly enhance. We are witnessing a paradoxical change of size, economic power and the strength of entrepreneurial structures. On one hand large firms are becoming stronger and more dominant, they purposefully use the possibilities which provide with present findings of how to manage an enterprise, on the other hand small firms are forced to agree with conditions given by the strong entrepreneurial subjects. The results they reach are getting closer. Small firms and micro firms significantly are losing competitiveness. Only a small number of them has a chance to make it to a higher level. The object of the paper is to focus attention to the problems of large and small enterprises and some management approaches in Czech conditions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 155
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [8B2FA3244FDF]