RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27510/14:86092325 - Standards ISO 21500 and PMBoK® Guide for Project Management


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27510/14:86092325
Název v původním jazyce: Standards ISO 21500 and PMBoK® Guide for Project Management
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Řeháček, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: ISO 21500, Guidance on project management, can be used by any type of organization, including public, private or community organizations, and for any type of project, irrespective of complexity, size and duration. ISO 21500 provides high-level description of concepts and processes that are considered to form good practice in project management. New project managers as well as experienced managers will be able to use the project management guidance in this standard to improve project success and achieve business results. This article's mission - to inform you about processes and elements their methods and tools -was intended primarily to comfort the methodology-afflicted and afflict those pushing their own methodologies. Different projects require different methodologies -including templates and processes. Occasionally, a new idea comes along that makes us re-examine your philosophy on methodologies because this new idea requires the different methods. This article explains the similarities of project processes; those processes used on projects -irrespective of their industry type - are largely universal in nature. After all, a change process is a change process. It may be tweaked a little on a certain project, but it remains basically the same. We also saw numerous project management methodologies available for use, depending on the application, project size, technology, and schedule. Therefore, select the most appropriate one, identify your processes, and get on with it. The key is to manipulate and configure things to suit your environment.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering Science and Innovative Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2319-5967
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27510___/01:1
Kontrolní kód: [6535D846F6E6]