RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989100:27620/14:86091679 - Technical images as dominant cognitive metaphor of the contemporary society


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989100:27620/14:86091679
Název v původním jazyce: Technical images as dominant cognitive metaphor of the contemporary society
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AA - Filosofie a náboženství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hauer, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Media theorist Vilém Flusser states in his key texts, that technical images become a dominant cognitive metaphor of the contemporary society. New social culture is being formed in connection with their creation, distribution, transfer and consumption. Such new social structure needs new criteria of analysis, it requires a new interpretive beginning. The following text briefly analyses the dominant cognitive metaphor of Flusser’s theory – the concept technical image.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 3159-0040
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Katedra společenských věd (IČO: 61989100)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-27620___/01:1
Kontrolní kód: [FBC5663E03A0]