RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989592:15110/10:10216889 - Effect of pomiferin administration on kidney ischemia-reperfusion injury in rats


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989592:15110/10:10216889
Název v původním jazyce: Effect of pomiferin administration on kidney ischemia-reperfusion injury in rats
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Bartošíková, Lenka
Tvůrce: Nečas, Jiří
Tvůrce: Bartošík, Tomáš
Tvůrce: Pavlík, Martin
Tvůrce: Fráňa, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to analyse protective effect of different doses of pomiferin in therapy of reperfusion injury. Rats were randomly divided into five groups (n=10). One group was intact. Three medicated groups and one placebo group were subjected to ischaemia and reperfusion of the left kidney. Pomiferin was administrated by single gastric gavage in 2 ml of 0,5% Avicel solution in reperfused kidney were recovered. Selected biochemical markers were assessed in blood: antioxidative enzymes, total antioxidative capacity, malondialdehyde, creatinine, urea and uric acid. Creatinine, urea and total proteins were analysed in urine and 24-hour diuresis was recorded. The kidney tissue samples were used for histopathological examination. The results confirmed the expected protective effects of pomiferin.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.2478/v10102-010-0015-1

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta (IČO: 61989592)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-15110___/01:1
Kontrolní kód: [576171A3826D]