RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989592:15210/12:33139083 - A few notes on the novel after September 11, 2001


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989592:15210/12:33139083
Název v původním jazyce: A few notes on the novel after September 11, 2001
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sýkora, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: For the specific category of novels after September 11, 2001, the contemporary Anglo-American literary theory has created the term post-9/11 novel. Naturally it is a general model which applies to a select group of novels only. As the name suggests, it is a novel responding to the terrorist attacks against the World Trade Center. From the aspect of literary theory this definition of the novel is an obvious return to the conception of literature reflecting the spirit of the day. Terrorist attacks on September 11, 2001 (and in London on 7 July, 2005) thus create a new historical experience which must be reflected in the aesthetic experience. The principal problem: Post-9/11 novel has not yet been anchored methodologically in any theoretical conception. The result is that simply those novels are included that reflect the event. As a methodological key could serve for instance the application of some theses of Georg Lukács, of course without their ideological connotations. One of his principal theses is that "the greater complexity of social relations requires new means for the new poetry." From this aspect the majority of the novels on the theme of September 11 do not represent any change, the "pre-September" means are sufficient. Still there is a group of novels which reflect the change of social relations and are real representatives of the post-9/11 novel, because they reflect the spirit of the new times in its totality. They express the totality of the times and the totality of the connections. The change is the better apparent that the authors of these works of prose are successful writers and their books represent a smaller or greater turn in their work. Although the novels are quite different, they share several features: the date of their origin, the response to the "new world" after September 11, the seeking of roots and causes of the present social situation, and the clear formulation of the author's standpoint, which makes it a committed novel.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Arts and Humanities
Rozsah stran:
ISSN: 2167-9045
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta (IČO: 61989592)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-15210___/02:2
Kontrolní kód: [58DC81A271EE]