RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989592:15220/13:33143998 - Advocacy for frail and incompetent elderly


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989592:15220/13:33143998
Název v původním jazyce: Advocacy for frail and incompetent elderly
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FQ - Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Ivanová, Kateřina
Tvůrce: Juríčková, Lubica
Tvůrce: Kliment, Pavel
Tvůrce: Smékalová, Lucie
Tvůrce: Lužný, Jan
Tvůrce: Špatenková, Naděžda
Tvůrce: Bellová, Jana
Tvůrce: Bužgová, Radka
Tvůrce: Vančura, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Within the aging populations the questions of protection of frail and incompetent elderly in Europe have become significant. The aim of the project is to find out the possibilities of creation of a system of protection of frail and incompetent elderly that would enable them to spend their life in dignity and protected their invertible and indefeasible human rights. The analysis is based on three main pillars: 1) legal analysis of the guardianship systems; 2) social demographic analysis of the data necessary for understanding the guardianship system and alternative solutions. The outcome of the project is going to be definition of main problems, examples of appropriate solutions and presentation of alternative solutions. The research of the statistic Framework consists of free basic parts: 1) description and analysis of the empiric reality of the guardianship system; 2) description and analysis of the initial factors reflecting the demographic and socio-cultural situation in the context of the guardianship system; 3) predicted development of the social demographic situation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advocacy for frail and incompetent elderly
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 120
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Palackého v Olomouci / Právnická fakulta (IČO: 61989592)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-15220___/01:1
Kontrolní kód: [2131B106EFC8]