RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989592:15410/03:00001399 - Sectionally pseudocomplemented lattices and semilattices


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989592:15410/03:00001399
Název v původním jazyce: Sectionally pseudocomplemented lattices and semilattices
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2003
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Chajda, Ivan
Tvůrce: Halaš, Radomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We characterize lattices and semilattices with the greatest element 1 where for every element p the interval [p,1] is a pseudocomplemented lattice or a semilattice, respectively.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advances in Algebra
Rozsah stran: 282-290
ISSN:
Svazek periodika: N
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: N
Stát vydavatele periodika: RU - Ruská federace
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Palackého v Olomouci / Pedagogická fakulta (IČO: 61989592)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2004
Systémové označení dodávky dat: RIV/2004/MSM/154104/N/1:1
Kontrolní kód: [71E2A4A6CB17]