RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61989592:15510/12:33139060 - PE inclusion assessment - critical incident technique


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61989592:15510/12:33139060
Název v původním jazyce: PE inclusion assessment - critical incident technique
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Ahmetašević, Adnan
Tvůrce: Bartoňová, Radka
Tvůrce: Válková, Hana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Inclusion of students with disabilities is considered as the current trend of the school education. Real situation in inclusion of student with disabilities into regular physical education(PE) lessons is not highly developed. Assessment of real together communication and exercising among school-mates and included student should be realized as the background of successful inclusion. Process of inclusive PE lessons is influenced with many determinants: the age, diagnoses of child and the content of lesson seem to be very important (Obrusníková et al., 2003, Meek 2000; Dinold and Valkova, 2004). Purpose of the research study was to get the objective and real picture about PE integration. Ten PE inclusive lessons in elementary school level were assessed with instrument Didactic Inclusive Categories - Critical Incident Techniques, abbrev. DIC- CIT. Two independent observers were trained in this technique. The DIC- CIT is based on observation and categorical scaling combined with chronometry. Basic categories are: inclusive (Academic Learning Time - ALT, activity with-without modification), parallel, separated.. First version of verification the DIC-CIT instrument showed 91,0 % of congruency between two observers. Special attention was paid to external conditions (environment, content of inclusive PE lesson, number of children, assistant support) and internal conditions (child diagnoses).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Sport Science
Rozsah stran:
ISSN: 1840-3670
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Palackého v Olomouci / Fakulta tělesné kultury (IČO: 61989592)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-15510___/02:2
Kontrolní kód: [A097CFF6A4BF]