RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43110/10:00161762 - Lifestyle Segmentation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43110/10:00161762
Název v původním jazyce: Lifestyle Segmentation
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AN - Psychologie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Jadczaková, Veronika

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: With rising complexity of products, and thereby a need to target the product relevant segment a new concept, termed as psychographics, has evolved. Psychographics is believed to visualize segments through very colorful lifestyle constructs facilitating the product delivery more in line with consumer needs. Therefore, this thesis primarily relies on psychographic make-up of consumers. In the thesis, first and foremost, the theoretical background attempts at outline of prevailing conceptual issues in lifestyle studies. Next, methodological section describes sequence of steps to be pursued when conducting a marketing research and last but not least, provides a theoretical treatment of relevant multivariate statistical techniques. Final chapters demonstrate the practical use of lifestyle information on example from apparel industry, its organization within positioning maps, targeting and possible projection into advertising message. This analysis shall serve as a departure point for managers when carr
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Lifestyle Segmentation
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 69
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-43110___/01:1
Kontrolní kód: [36BA34613F41]