RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43110/13:00199539 - What does the Implementation of IFRS for SME bring for Viticulture


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43110/13:00199539
Název v původním jazyce: What does the Implementation of IFRS for SME bring for Viticulture
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Bohušová, Hana
Tvůrce: Svoboda, Patrik

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Agricultural activity is largely different from other activities that the entities perform in order to achieve profit. Unlike other business activities, agriculture is significantly dependent on natural climatic conditions, and therefore a particular specialization of agricultural produce depends on geographic location. Agricultural producers use every form of business organization, from small farms to large publicly held corporations. Although most entrepreneurs working in agriculture are small and medium enterprises, the specifics of agriculture are significantly reflected in the financial reporting intended primarily for large corporations traded on the capital markets. A special activity within the scope of agriculture is wine industry. Due to the industry and product characteristics, wine industry need, in order to present useful financial statements, the special accounting treatment. The aim of this paper is to review the possibilities of implementation of the provisions relating to agriculture in the frame of IFRS for SMEs into practice of entities whose object of activity is wine growing and production of wine and to recommend appropriate application in practice. There are designed specific treatments for wine industry in this paper.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Journal of American Academy of Business, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1540-1200
Svazek periodika: 18
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-43110___/01:1
Kontrolní kód: [CAF1C00177ED]