RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43110/13:00210985 - Limits of the Uppsala model application in the internationalization process of Czech SMEs


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43110/13:00210985
Název v původním jazyce: Limits of the Uppsala model application in the internationalization process of Czech SMEs
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kubíčková, Lea

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper deals with the limits of the Uppsala model application to conditions of Czech small and medium-sized enterprises. Based on the analysis and processing of primary data collected in 2010-2012 from Czech SMEs operating in various business fields, an incidence of so-called Born Globals was investigated at first, since this phenomenon is not taken into account by the Uppsala model. Furthermore, the Uppsala model assumption that companies first enter markets of lower psychic distance was verified; i.e. the markets which are geographically and culturally close. It was investigated whether this fact is valid for Czech small and medium-sized enterprises and researched if risk perception intensity of Czech SMEs'internationalization process depends on the number of years spent on the international market. On the basis of the obtained data, it is not possible to unambiguously prove that the basic principles forming a key stone ofthe Uppsala model are functional in case of the Czech SMEs.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European International Journal of Science and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2304-9693
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43110___/01:1
Kontrolní kód: [899DFC07D957]