RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43110/14:00230120 - Impact of different social system on income situation of households


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43110/14:00230120
Název v původním jazyce: Impact of different social system on income situation of households
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Birčiaková, Naďa
Tvůrce: Stávková, Jana
Tvůrce: Antošová, Veronika

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Social policy affects the life of every individual in society. Its main aim is to eliminate social inequality. Success in fulfilling such a goal is influenced by the applied social system. Income inequality is the most frequently used expression of social inequality. Authors of the presented paper describe analysis of income and expenditure of households collated in variousquintiles, taking into account the effect of social transfers on the total amount of income. Respecting fundamental social systems and monitoring their effectiveness, as the topic of interest income data from the Czech Republic, UK, Sweden and Germany was chosen. The data was taken from Eurostat, in the period of 2003-2013. Conclusions are compared with results of the income poverty analysis as the income poverty is the most common form of poverty in the EU countries.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Provozně ekonomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-43110___/01:1
Kontrolní kód: [47A0645670CB]