RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/10:00160469 - Deoxynivalenol and its toxicity


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/10:00160469
Název v původním jazyce: Deoxynivalenol and its toxicity
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Šobrová, Pavlína
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Vašátková, Anna
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Zeman, Ladislav
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Deoxynivalenol (DON) is one of several mycotoxins produced by certain Fusarium species that frequently infect corn, wheat, oats, barley, rice, and other grains in the field or during storage. The exposure risk to human is directly through foods of plant origin (cereal grains) or indirectly through foods of animal origin (kidney, liver, milk, eggs). It has been detected in buckwheat, popcorn, sorgum, triticale, and other food products including flour, bread, breakfast cereals, noodles, infant foods, pancakes, malt and beer. DON affects animal and human health causing acute temporary nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, dizziness, and fever. This review briefly summarizes toxicities of this mycotoxin as well as effects on reproduction and their antagonistic and synergic actions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.2478/v10102-010-0019-x

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43210___/01:1
Kontrolní kód: [165AF4CE8C65]