RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/10:00169162 - Effects of Cadmium(II) Ions on Early Somatic Embryos of Norway spruce Studied by Using Electrochemical Techniques and Nuclear Magnetic Resonance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/10:00169162
Název v původním jazyce: Effects of Cadmium(II) Ions on Early Somatic Embryos of Norway spruce Studied by Using Electrochemical Techniques and Nuclear Magnetic Resonance
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 9
Tvůrce: Húska, Dalibor
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Zehnálek, Josef
Tvůrce: Bartůšek, Karel
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Havel, Ladislav
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Studying of metal ions effects on plant cells and whole plants are still topical. Early somatic embryos (ESEs) of spruce represent the unique plant model system, which can be used to study of various types of environmental stresses including metal ions under well controlled experimental conditions. In the paper nuclear magnetic resonance (NMR) and electrochemical techniques were employed to investigate the effect of cadmium(II) ions (0, 50, 150, 250, 500 and 1,000 mu M) on early somatic embryos (ESEs) of Norway spruce, clone 2/32. The ESEs were treated with cadmium(II) ions for fourteen days. The increase in cluster area and viability were determined by image analysis and fluorescein diacetate/propidium iodide double staining, respectively. Growth characteristics revealed the ESEs treated with cadmium-ethylene diamine tetra-acetic acid (Cd-EDTA) showed an increase in growth-inhibiting effect due to cadmium(II). Furthermore, total thiol content and certain low molecular mass plant thiols (cysteine, reduced glutathione, oxidized glutathione and phytochelatin2) were determined using Brdicka reaction and liquid chromatography with electrochemical detection, respectively. The highest level of phytochelatin2 synthesis was determined in ESEs treated with 50 mu M Cd-EDTA. The average content of phytochelatin2 varied from 850 to 1800 nM/g FW. We also attempted to determine changes in water content in the ESEs treated with cadmium(II) ions using NMR. The highest increase in water content was observed at clusters treated with 250 mu M Cd-EDTA. The clusters treated with higher cadmium concentrations (more than 250 mu M) demonstrate only slow increase in the water content. Water metabolism at woody plants and their embryos exposed to cadmium(II) ions has not yet been described. Based on the results obtained it can conclude that the cells of embryonic clusters attempted to excrete cadmium(II) ions or, more precisely, decrease its concentration within the cluster. This phenomenon
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-43210___/01:1
Kontrolní kód: [DC48BE00A22E]