RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/11:00183669 - Monitoring of phytochelatin synthase activity in presence of cadmium(ii) ions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/11:00183669
Název v původním jazyce: Monitoring of phytochelatin synthase activity in presence of cadmium(ii) ions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Zehnálek, Josef
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The oxidative stress and its influence on live organism have been studied for several decades. Both animals and plants has various mechanisms to minimize of influence of oxidative stress nevertheless the mechanisms belongs to plants are little more advanced especially if we considering heavy metal ion affects. Simply said plant has limited options in case of escape from polluted areas in comprise with animals. One of most developed mechanism which plants have developed to be resistant against heavy metal ion affecting is producing of peptides called phytochelatines. The synthesis of phytochelatins is catalyzed by g-Glu-Cys dipeptidyl transpeptidase phytochelatin synthase (PCS). Aim of this work was to suggest new tool (high performance liquid chromatography coupled with electrochemical detector-HPLC-ED) for determination of the phytochelatin synthase activity. The optimized tool was subsequently used for study PCS activity in the tobacco BY-2 cells treated with different concentrations of the Cd(II). After the optimization steps, we conducted an experiment on BY-2 cells, which were exposed to different concentrations of 0, 5, 10, 25, 50 and 100 uM Cd(NO3)2 for three days. Cells were harvested and homogenised in phosphate buffer (0.2 M, pH 7 with 1M TCEP). Next step for detection an activity of PCS was an adition of reduced glutathione in various concentrations from 0.05 to 5 mM and cadmium(II) ions 50 uM as our optimized protocol to the cell suspension supernatant. These mixtures were incubated at 35 °C for 30 min and analysed using HPLC-ED in optimized conditions mobile phase A:80mM and B: 100% methanol under the best detection potential 900mV. It clearly follows from the results obtained that concentration of PC2 and thus PCS activity enhanced markedly with increasing concentration of cadmium(II) ions. The lowest concentration of the toxic metal ions caused almost three times enhancing PCS activity compared to control samples. According obtained results we were
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 2
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-43210___/01:1
Kontrolní kód: [9A6FCC52F5CD]