RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00184846 - Study of Interactions between Cysteine and Cadmium(II) Ions using Automatic Pipetting System off-line Coupled with Electrochemical Analyser Dedicated United Nation Environment Program: Lead and Cadmium Initiatives


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00184846
Název v původním jazyce: Study of Interactions between Cysteine and Cadmium(II) Ions using Automatic Pipetting System off-line Coupled with Electrochemical Analyser Dedicated United Nation Environment Program: Lead and Cadmium Initiatives
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 9
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Cernei, Natalia
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Vrba, Roman
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The sulfhydryl group of low molecular thiols including cysteine is reactive and is often found conjugated to other molecules such as nitric oxide and/or metal ions via its sulfhydryl moiety. Therefore, it is not surprising that thiols play key role in many protective mechanisms against adverse effects of metal ions. On the other, good affinity of their -SH moiety can be used as a base for heavy metal ion sensor in environmental analysis. Electrochemical measurements were performed Trace Analyzer and autosampler, using a standard cell with three electrodes and cooled sample holder (4 °C). For automated samples handling prior to their electrochemical and photometrical analysis, an automated pipetting station with computer controlling was used. Ellman reaction for --SH group detection was measured using Chemical Analyser. In this study, we primarily aimed our attention on studying of basic electrochemical behaviour of cadmium(II) ions and low molecular mass thiol cysteine. Measured concentrations of cysteine were 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 750 and 1000 uM, and cadmium(II) ions 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 750 and 1000 nM. Well developed peaks of cadmium(II) ions at -0.6 V and --SH moiety at --0.2 V and at coloured complex 412 nm were detected. After that we characterized the obtained differential pulse voltammograms, we followed with the studying of their mutual interactions. Each from the above mentioned thiols concentrations were mixed with 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 750 or 1000 nM cadmium(II) ions and incubated. Based on the affinity of --SH moiety to metal ion, cadmium-thionein complexes were formed. Samples were taken in the following time intervals: 0, 5 and 15 h and measured using differential pulse voltammetry. The changes in the signals as rapid decreasing of cadmium(II) ion peak and free thiol moiety, and occurring of Cd-S complex peak were described and mathematical
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-43210___/03:3
Kontrolní kód: [255584D22101]