RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00185277 - Effect of nucleic acid and albumin on luminescence properties of deposited TiO2 quantum dots


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00185277
Název v původním jazyce: Effect of nucleic acid and albumin on luminescence properties of deposited TiO2 quantum dots
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Drbohlavová, Jana
Tvůrce: Chomoucká, Jana
Tvůrce: Hrdý, R.
Tvůrce: Prášek, Jan
Tvůrce: Janů, Libor
Tvůrce: Ryvolová, Markéta
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Halasova, T.
Tvůrce: Hubálek, Jaromír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Luminescent quantum dots (QDs) have gained a great attention as promising candidates in optical detection of various biomolecules such as DNA, proteins, etc. In this paper, we focused on fabrication of QDs in the deposited form, which still belongs to less clarified and used approach in biosensing compared to colloidal one. The deposited QDs from non-toxic titanium dioxide (TiO2) were prepared by template based technique, namely anodic oxidation of titanium film through nanoporous alumina template. This method allows to creation of QDs strongly fixed on silicon substrate without addition of any other fixation matrix (e.g. polymer). Highly ordered TiO2 QDs with broad luminescence peak in visible range were achieved. The QDs array was characterized by SEM confirming the QDs size being below 10 nm, which is necessary to reach the quantum size effect. Preliminary results showed that subsequent modification of QDs surface with chicken DNA and bovine serum albumin (BSA) resulted in partial or complete quenching of fluorescence depending on the biomolecules concentration.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-43210___/02:2
Kontrolní kód: [BDEFD70DF45F]