RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00194341 - Effect of organic and inorganic form of selenium on antioxidant status of breeding boars ejaculate revealed by electrochemistry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00194341
Název v původním jazyce: Effect of organic and inorganic form of selenium on antioxidant status of breeding boars ejaculate revealed by electrochemistry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 10
Tvůrce: Horký, Pavel
Tvůrce: Jančíková, Petra
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Chavis, G. J.
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Cernei, Natalia
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Zeman, Ladislav
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The main aim of the presented study was to determine the effects of selenium on antioxidant status of Duroc boars ejaculates. Twenty-eight Duroc boars were divided to four experimental groups, seven boars per each group. Each group was supplemented with both the organic form (0.3 and 0.6 mg selenium per kg) and inorganic form (0.3 and 0.6 mg selenium per kg) of selenium in the feed mixture. The duration of the experiment was 18 weeks. All the boars were carefully collected at strictly defined four time intervals. The activity of glutathione peroxidase, glutathione reductase, antioxidant capacity, ratio between reduced and oxidized glutathione, metallothionein content and concentration of zinc and selenium were determined. The dietary supplementation of the organic form of selenium at a dose of 0.6 mg/kg of feed mixture increased significantly (by 48 %, P < 0.01) activity of the glutathione peroxidase in the ejaculate. Concentration of selenium in ejaculate of this experimental group was increased by 82 % (P < 0.05). Dietary supplementation of organic form of selenium at a dose of 0.6 mg/kg of feed mixture led to an increase of free radicals by 62 % (P < 0.01), ABTS for 45 % (P < 0.05), and GSH/GSSH for 55 % (P < 0.05). When evaluating the content of zinc and metallothionein, no significant differences between experimental groups of animals were found. Experimental group of boars supplemented by the selenium in the concentration of 0.3 mg/kg in the feed mixture in the inorganic form had significantly reduced the total number of sperms produced per one taking (P <0.001). The results of the present study indicate that the dietary supplementation of feed mixture by the selenium in the concentration of 0.6 mg Se/kg significantly improves the antioxidant potential of the breeding boars ejaculate. A lower oxidative stress and higher fertility can be therefore assumed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-43210___/02:2
Kontrolní kód: [3D4FEC09E7A1]