RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00198107 - Accumulation of cadmium by transgenic tobacco plants (Nicotiana tabacum L.) carrying yeast metallothionein gene revealed by electrochemistry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00198107
Název v původním jazyce: Accumulation of cadmium by transgenic tobacco plants (Nicotiana tabacum L.) carrying yeast metallothionein gene revealed by electrochemistry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 11
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Shestivska, Violetta
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Mackova, Martina
Tvůrce: Macek, Tomáš
Tvůrce: Zehnálek, Josef
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Havel, Ladislav
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Phytoremediation of heavy metals includes phytoextraction and phytoaccumulation, i.e. accumulation of pollution from soils or water into the plants. Inorganic pollutants like heavy metals cannot be chemically degraded and thus it has to be accumulated in roots and leaves of the plants in non-toxic forms. In this study, the influence of cadmium on transgenic Nicotiana tabacum plants carrying yeast metallothionein was investigated. Tobacco plants were exposed to 0, 50, 100 and 250 uM CdCl2 for 96 hours. Growth parameters as well as changes in content of cysteine, oxidized/reduced glutathione, phytochelatins (PC2, PC3 and PC4) were monitored using high performance liquid chromatography with electrochemical detection. Moreover, we exploited differential pulse voltammetry Brdicka reaction for determination of metallothionein and verified the results obtained by dot blot assay. In addition, all results were compared with results obtained using non-transgenic tobacco plants. Our results indicate protective role of metallothionein as well as its role in cadmium accumulation in roots of transgenic plants.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 22
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-43210___/03:3
Kontrolní kód: [BE4FE481EF48]