RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00198949 - Hydrodynamic voltammograms profiling of metallothionein fragment


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00198949
Název v původním jazyce: Hydrodynamic voltammograms profiling of metallothionein fragment
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Komínková, Markéta
Tvůrce: Skaličková, Sylvie
Tvůrce: Škutková, Helena
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Metallothionein is intracellular metal binding protein. It can bind essential zinc ions and also toxic metals like cadmium. In cancer research the problem of resistance of cancer cells against anticancer drugs was described. In this study we optimized an electrochemical method for exploring the differences in electrochemical signals in dependence on amino acid sequence in metallothionein. For this purpose we selected the number of fragments based on bioinformatic processing, synthesized them and made high throughput electrochemical analysis. Designed electrochemical analysis was based on automated flow injection analysis with amperometric detector using Coulochem III. Detection was carried out by glassy carbon electrode. We measured hydrodynamic voltammograms (HDVs) for 23 selected metallothionein fragments within the potential range from 100 to 1200 mV. We estimated the maxima of oxidation by processing of cumulative HDV. The oxidation maxima were dependent on amino acid composition, whereas fragments from human isoforms and some saltwater fishes' species had the highest maxima (900 mV). On the opposite side fragments of other mammals like horse, mouse and bull had the lowest potential maxima (700 mV). This should be related with the binding capacity for metal ions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-AV0-43210___/02:2
Kontrolní kód: [95578889DEE0]