RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00198999 - Structure, polymorphisms and electrochemistry of mammalian metallothioneins -- A review


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00198999
Název v původním jazyce: Structure, polymorphisms and electrochemistry of mammalian metallothioneins -- A review
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Škutková, Helena
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Provazník, Ivo
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Mammalian metallothioneins (MTs) are cysteine-rich low-molecular mass proteins with numerous functions including toxic metal detoxification, as a metal chaperone and maintenance of metal ion homeostasis. Four major isoforms (MT-1 through MT-4) have been identified in mammals. In this review, the functions of the isoforms are summarized. Moreover, polymorphisms of MTs genes and their connection with cancerogenesis and cancer diagnostics are described. The interesting properties of MTs are closely related with structure, which can be studied by modern bioinformatics approaches and electrochemical methods. The advantages of the mentioned approaches and methods are discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-43210___/03:3
Kontrolní kód: [7047F2ED8235]