RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/12:00199018 - Voltammetry assay for assessment of oxidative stress linked pathologies in brain tumor suffered childhood patients


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/12:00199018
Název v původním jazyce: Voltammetry assay for assessment of oxidative stress linked pathologies in brain tumor suffered childhood patients
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kracmarova, Alzbeta
Tvůrce: Kruseova, J.
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Masařík, Michal
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Oxidative stress plays an important role in cancers due to several reasons including metabolism disorder and hypoxia in tissue near the cancer. Numerous researchers have reported participation of oxidative stress in the cancer pathology. However, the mechanism is not well understood. In this study, we investigated oxidative stress development and depletion of antioxidants in blood samples from medulloblastoma, neuroblastoma, glioblastoma and central nervous system cancer suffered childhood patients. The blood samples were analyzed using square wave voltammetry (SWV), dimethyl-4-phenylenediamine method (DMPD), 2'-azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS), free radical method (FR), ferric reducing antioxidant power (FRAP), reduced and oxidized glutathione, and metallothionein. We proved significant correlation between the markers. The findings demonstrate crucial role of oxidative stress and antioxidants levels regulation in the cancer suffered patients.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-43210___/02:2
Kontrolní kód: [CF1ECAED571D]