RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/13:00200667 - Effect of Different Doses of Organically Bound Selenium on Antioxidant Status and Levels of Metal Ions in Postpartum Sows


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/13:00200667
Název v původním jazyce: Effect of Different Doses of Organically Bound Selenium on Antioxidant Status and Levels of Metal Ions in Postpartum Sows
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GH - Výživa hospodářských zvířat
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 10
Tvůrce: Horký, Pavel
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Kremplová, Monika
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Kenšová, Renáta
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Zeman, Ladislav
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The study was focused on the effect of different doses of organically bound selenium on antioxidant status in postpartum sows. 24 sows, Large White (English Large White) breed were divided into three balanced groups. Animals were fed with the basic feed ration containing selenium in the dose of 0.05 mg/kg feed mixture (FM). The first group of sows (n = 8) were fed without the addition of selenium into the diet and served as a control group. The second one (n = 8) received 0.30 mg Se/kg FM in the diet. The third group of sown were fed by selenium in the dose of 0.55 mg Se/kg FM. Antioxidant status and concentration of heavy metals in erythrocytes were monitored.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 18
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43210___/01:1
Kontrolní kód: [E0DFB9810E24]