RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43210/13:00213517 - Electrochemistry as a tool for studying antioxidant properties


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43210/13:00213517
Název v původním jazyce: Electrochemistry as a tool for studying antioxidant properties
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Dobeš, Jan
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Juríková, Tunde
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Klejdus, Bořivoj
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Electrochemical methods provide high potential for investigation of antioxidant compounds, assessment of antioxidant capacity, and measurement of electrochemical index. Different types of electrodes can be used for the assay purposes. The devices can be stationary or flow through, and based on cyclic or differential pulse voltammetry as well as potentiostatic analysis. The methods are known for their suitability for food control and monitoring the levels of antioxidant capacity in other biological samples and matrices. In this review, the application of both stationary and flow electrochemical methods for analysis of plant and clinical samples with respect to study of their antioxidant properties is described. The advantages and disadvantages of the methods are discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 26
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-43210___/01:1
Kontrolní kód: [A40402EA2BA7]