RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43310/13:00205509 - Regional Policy and Decentralisation: Experience in the EU


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43310/13:00205509
Název v původním jazyce: Regional Policy and Decentralisation: Experience in the EU
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Blížkovský, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The European Union is tackling its regional economic disparities. This task is being undertaken through a multi-level approach, where the regions, countries and supra-national level of the European Union are all involved. The article evaluates the impact of regional policy on the process of decentralisation. The concept of regional policy is based on multi-level cooperation and the interaction of players in regions and at national level. It introduces an effective subsidiarity of decision-making related to development and could thus contribute to decentralising the decision-making process. The paper comes to the conclusion that the implementation of regional policy at the EU level is contribute to the decentralisation of decision making in the Member States of the EU.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Economics, Finance and Management
Rozsah stran:
ISSN: 2307-2466
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43310___/01:1
Kontrolní kód: [3875731E9C7C]