RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43310/14:00218447 - An Empirical Analysis of Cocoa Bean Production in Ghana


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43310/14:00218447
Název v původním jazyce: An Empirical Analysis of Cocoa Bean Production in Ghana
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GA - Zemědělská ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Darkwah, Samuel Antwi
Tvůrce: Verter, Nahanga

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article analyses cocoa production in Ghana from 1990 to 2011, using Johansen cointegration and OLS regression approaches. The results of the cointegration test show a long run equilibrium relationship between cocoa bean production, area harvested, the world price, cocoa export and RGDPK, all the variables were statistically significant. More so, the results from the OLS linear regression show a positive relationship between annual cocoa output and area harvested as well as export and RGDPK in Ghana. However, on the contrary, the results show a negative relationship between cocoa bean production and the world price. Arguably, this partly because the Ghanaian government has fixed the price of cocoa in order to protect farmers/growers from the shocks on the world market. However, this measure to some extend appears to be counterproductive, especially when the price cocoa beans increase in the world market without increase in the producer price. As a result, farmers are likely to respond to price signals in the opposite directions. The government of Ghana should create an enabling environment and some incentives by increasing cocoa farm gate prices relative to the prices on the world market, subsidizing farm inputs, and providing affordable loans to smallholder cocoa farmers to ensure sustainable cocoa bean production in the country.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 16
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-43310___/01:1
Kontrolní kód: [997DAEB71A45]