RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43310/14:00228085 - Drivers of Cocoa Export in Ghana in the Era of Free Trade


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43310/14:00228085
Název v původním jazyce: Drivers of Cocoa Export in Ghana in the Era of Free Trade
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GA - Zemědělská ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Verter, Nahanga
Tvůrce: Bečvářová, Věra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Cocoa is important to the economy of the producing countries in West Africa. This paper investigates some determinants of cocoa export from Ghana in the era of free trade. Using Johansen cointegration and ordinary least squares regression (OLS) approaches, the cointegration result shows there exists a long-run equilibrium relationship between cocoa exports and quantity of cocoa output, domestic consumption, trade openness and the world price. More so, the OLS results also provide ample evidence that cocoa output, aggregate world cocoa export and trade openness have a robust positive effect on cocoa export from Ghana. The findings indicate a weak relationship between the world price and export. However, the results show an inverse relationship between domestic cocoa consumption and cocoa export in the country. The study concludes that these variables are the principal drivers of cocoa export from Ghana. More so, the findings thus suggest that Ghana has a comparative advantage in exporting cocoa products. The government of Ghana and partners should create an enabling environment and investment climate to stimulate cocoa producers and traders to ensure sustainable cocoa production and export by increasing farm gate prices, subsidizing farm inputs and providing affordable loans.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: World Applied Sciences Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1818-4952
Svazek periodika: 32
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: AE - Stát Spojené arabské emiráty
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-43310___/01:1
Kontrolní kód: [AD108FE01F9A]