RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43410/06:00097267 - Oscillation of two-term Sturm-Liouville difference equations


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43410/06:00097267
Název v původním jazyce: Oscillation of two-term Sturm-Liouville difference equations
Název česky: Oscilatoričnost dvoučlenných Sturm-Liouvilleových diferenčních rovnic
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2006
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Fišnarová, Simona

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We deal with oscillatory properties of the higher order Sturm-Liouville difference equation. We find the exact value of the constant in some oscillation criteria for this equation. We also determine the (non)oscillation of the Euler-type difference equation.
Popis česky: V článku se zabýváme oscilačními vlastnostmi Sturm-Liouvilleovy diferenční rovnice vyššího řádu. Nalezneme správnou hodnotu konstanty v některých oscilačních kritériích pro tuto rovnici. Určíme (ne)oscilatoričnost Eulerovy diferenční rovnice.
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Difference Equations
Rozsah stran: 81;99
ISSN: 0973-6069
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-GA0-43410___/01:1
Kontrolní kód: [91FBBD32BD61]