RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43410/13:00205128 - Effect of different organic acid on their enantiomers on proteolytic property of soil


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43410/13:00205128
Název v původním jazyce: Effect of different organic acid on their enantiomers on proteolytic property of soil
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DF - Pedologie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Holík, Ladislav
Tvůrce: Rejšek, Klement
Tvůrce: Vranová, Valerie
Tvůrce: Shivani
Tvůrce: Mishra, Pawan Kumar

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Proteases constitute the major biochemical machinery of soil in nitrogen mineralization and degradation of biochemical inputs from various resources. It has been widely studied that proteases are stimulated or inhibited by variety of these anthropogenic inputs and their derivatives to the soil which in turn affect various cycles. Especially, amino acids and mineral nitrogen forms are known to inhibit or stimulate soil proteolysis via up-regulation of proteolytic genes and alteration of microbial C-metabolism. In this work we have proved significant (P<0.05) stimulation of inhibition of casein-protease activity by non-protein amino acids (ornithine, citruline and beta-alanine) being soil and concentration dependent, probably due to their effect on availability of soil nutrients. More research is necessary to understand the effect of naturally occurring amino acids in soil with respect to different type of ecosystems
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Applicable Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 2278-1862
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43410___/01:1
Kontrolní kód: [60B29B805E8C]