RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43410/13:00212806 - Flow injection electrochemical analysis of complexes of influenza proteins with CdS, PbS and CuS quantum dots


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43410/13:00212806
Název v původním jazyce: Flow injection electrochemical analysis of complexes of influenza proteins with CdS, PbS and CuS quantum dots
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 15
Počet domácích tvůrců: 13
Tvůrce: Fialová, Dana
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Janů, Libor
Tvůrce: Blažková, Iva
Tvůrce: Kryštofová, Olga
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Drbohlavová, Jana
Tvůrce: Konečná, Marie
Tvůrce: Vaculovičová, Markéta
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Due to threat coming from viral diseases, mainly from influenza, new assays and devices are investigated. This study is aimed at developing of low-cost isolation and detection of specific influenza protein hemagglutinin (HA) labelled with CdS, PbS, and CuS quantum dots. The influenza protein was determined via concentration of cadmium(II), lead(II), and copper(II) ions contained in quantum dots using stopped flow injection analysis with electrochemical detection (SFIA-ED). The main attention was devoted to detection of quantum dots and optimization of the whole analytical system. A particular aim was focused on an application of streptavidin-coated paramagnetic particles that were modified with biotinylated glycan. In addition, their selective binding properties to the influenza virus were monitored. Based on the results it can be concluded that CdS QDs were the best label for viral protein determination.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1 August 2013
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43410___/01:1
Kontrolní kód: [38102D944284]