RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43510/13:00212690 - Estimation of Thiol Compounds Cysteine and Homocysteine in Sources of Protein by Means of Electrochemical Techniques


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43510/13:00212690
Název v původním jazyce: Estimation of Thiol Compounds Cysteine and Homocysteine in Sources of Protein by Means of Electrochemical Techniques
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Baroň, Mojmír
Tvůrce: Sochor, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Thiols are compounds that contain one sulphanyl group (-SH) in their molecule. Due to this fact, many thiols play very specific and indispensable roles on which a given organism is very dependent. Regarding the redox properties of thiol groups practically all mercaptans can be detected very easily by means of electrochemical methods due to the fact that the oxidation of SH group provides great amount of electrons for the electrode reaction. Electrochemical techniques suitable for the detection of these compounds are still in progress. They can be used partly in stationary systems (where above all the methods of differential pulse polarography, voltamperometric techniques or catalytic signals are used) and partly in dynamic, flow-through and/or electromigration systems (where above all the methods of voltammetry, amperometry or coulometry are used). Development of miniaturized methods and their implementation into analytical system is a current aim. This study presents a survey of the most often used techniques and methods (as well of their modifications) used for the assessment of thiol compounds cysteine and homocysteine.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-43510___/01:1
Kontrolní kód: [A5830D3BFA5E]