RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43510/13:00212792 - Electrochemical tools for determination of phenolic compounds in plants. A review


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43510/13:00212792
Název v původním jazyce: Electrochemical tools for determination of phenolic compounds in plants. A review
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 11
Počet domácích tvůrců: 9
Tvůrce: Dobeš, Jiří
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Kynický, Jindřich
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Klejdus, Bořivoj
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Adam, Vojtěch

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Electrochemical methods are a reliable tool for a fast and low cost assay of phenolic compounds (phenolics) in food samples. The methods are precise and sesnitive enough to assay low content of polyphenols. The devices can be stationary or flow through, and based on voltammetry or amperometry. The application of voltammetric methods and HPLC-ED methods for analysis of phenolics in food samples is described in this review. The advantages and disadvantages of the methods are discussed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 23
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (IČO: 62156489)
Dodavatel: MZE
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MZE-43510___/01:1
Kontrolní kód: [F8DFE4406F33]