RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43510/14:00223083 - Sequence Differences between Grapevine fanleaf virus and Arabis mosaic virus Isolates in RNA2 Encoding the Central Part of Movement Protein


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43510/14:00223083
Název v původním jazyce: Sequence Differences between Grapevine fanleaf virus and Arabis mosaic virus Isolates in RNA2 Encoding the Central Part of Movement Protein
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GE - Šlechtění rostlin
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Eichmeier, Aleš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this study, we reported sequencing and molecular analysis in detail of central part of 2BMP gene (approximately 270 nts) in case of Grapevine fanleaf virus (GFLV) and Arabis mosaic virus (ArMV). For more complex analysis of genetic variability we added reference sequences of evaluated nepoviruses and also sequence of phylogenetically very similar Nepovirus GDefV. Range of sequence analysis showed 74.5-99.3% identity at the nucleotide level and 86.5-100% identity at the amino acid level for partial gene 2BMP among Czech, Italian, German, Swiss sequences and references of all isolates. In this study eleven isolates were sequenced consisting of 5 GFLV and 6 ArMV isolates. As expected, GFLV and ArMV sequences were distinguished based on sequence identities but differences were not significant. Surprisingly, GDefV sequence was almost identical with the majority of GFLV sequences, even more than some GFLV sequences between each other. Local complexity of nucleotide sequences was also evaluated and it was in average of 0.530 for GFLV and GDefV, for ArMV the average value was 0.533. This study provides detail insights for the genetic variability of GFLV, ArMV and GDefV in the central part of the 2BMP coding region.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of virology
Rozsah stran:
ISSN: 1816-4900
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 10
DOI: 10.3923/ijv.2014.243.252

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (IČO: 62156489)
Dodavatel: MZE
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MZE-43510___/01:1
Kontrolní kód: [923D07E29AFF]