RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43510/14:00223870 - Dyeing Potential of the Iris sibirica L. flowers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43510/14:00223870
Název v původním jazyce: Dyeing Potential of the Iris sibirica L. flowers
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EF - Botanika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kaššák, Pavol
Tvůrce: Kulig, Magdalena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Article about dyeing possibilities of the Iris sibirica flowers for textile usage.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: September
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: Vol. 2
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-43510___/01:1
Kontrolní kód: [833DBCC0CF4F]