RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62156489:43510/14:00226055 - A Building as a Garden - a Garden as a House


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62156489:43510/14:00226055
Název v původním jazyce: A Building as a Garden - a Garden as a House
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Filipi, Viktor

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper discusses the issue of urban development in the near future from the perspective of garden design and landscape architecture. It is a response to the deteriorating situation related to the population growth and the human separation from nature. Attention is mainly devoted to a detail - a building. The author suggests a solution in the form of a house and a garden being combined. This paper describes the positive impacts of such a combination from the environmental, ecological, hygienic, and economic perspectives. Further, garden forms appropriate for this vision are presented. The solution is documented using a study created in cooperation of Filipi and Damec.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: September
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: Vol. 2
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta (Lednice) (IČO: 62156489)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-43510___/01:1
Kontrolní kód: [7D0456285EB1]