RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001677 - Use of biliary 1-hydroxypyrene as a biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in fish.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001677
Název v původním jazyce: Use of biliary 1-hydroxypyrene as a biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in fish.
Název česky: Využití 1-hydroxypyrenu jako indikátoru výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků u ryb.
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Blahová, Jana
Tvůrce: Kružíková, Kamila
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka
Tvůrce: Hilscherová, Klára
Tvůrce: Grabic, Roman
Tvůrce: Jurčíková, Jana
Tvůrce: Ocelka, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study was the assessment of the Svitava and Svratka rivers contamination by PAHs using 1-hydroxypyrene concentrations in fish bile. The highest level of 1-OHP (136.1 ng.mg-1) was found at Rajhradice, which is situated downstream of Brno.
Popis česky: Cílem práce bylo zhodnotit míru znečištění řeky Svitavy a Svratky polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím obsahu 1-hydroxypyrenu ve žluči ryb. Nejvyšší obsah 1-OHP (136 ng.mg-1) byl zjištěn v Rajhradicích, které jsou situovány pod městem Brnem.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [46B394A22DCE]