RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001678 - Comparison of the sensitivity of Danio rerio and Poecilia reticulata to silver nitrate in short-term tests.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001678
Název v původním jazyce: Comparison of the sensitivity of Danio rerio and Poecilia reticulata to silver nitrate in short-term tests.
Název česky: Porovnání citlivosti Dania reria a Poecilia reticulata vůči dusičnanu stříbrném v krátkodobých testech.
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Doleželová, Petra
Tvůrce: Mácová, Stanislava
Tvůrce: Pištěková, Vladimíra
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka
Tvůrce: Bedáňová, Iveta
Tvůrce: Voslářová, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to assess the acute toxicity of silver nitrate to adult zebrafish and adult guppies and compare the sensitivity of these species to this compound. The semistatic method according to OECD 203 was used in the tests.
Popis česky: Cílem práce bylo zjistit akutní toxicitu dusičnanu stříbrného u dospělých ryb Danio rerio a Poecilia reticulata a následně porovnat citlivost těchto druhů ryb vůči této látce. Metodicky bylo postupováno podle OECD č. 203 Test akutní toxicity na rybách.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [9C10E15BF121]