RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001679 - Biochemical markers for the assessment of aquatic environment contamination.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001679
Název v původním jazyce: Biochemical markers for the assessment of aquatic environment contamination.
Název česky: Využití biochemických markerů k hodnocení kontaminace vodního prostředí.
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Havelková, Marcela
Tvůrce: Randák, Tomáš
Tvůrce: Blahová, Jana
Tvůrce: Slatinská, Iveta
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Fish liver enzymes of phases I and II of xenobiotic transformation (CYP450, EROD, GST and GHS) were used to assess the contamination of rivers in the Czech Republic. These results were correlated with the most important inductors of mentioned biomarkers.
Popis česky: Na významných tocích České republiky byla hodnocena kontaminace vodního prostředí organickými polutanty prostřednictvím biochemických markerů. Vybranými biomarkery byly jaterní enzymy ryb 1. a 2. fáze metabolizace xenobiotik (CYP450, EROD, GST and GHS).
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [4F8EAFF5440C]