RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001680 - Perfluorinated compounds: occurrence and risk profile - a review.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001680
Název v původním jazyce: Perfluorinated compounds: occurrence and risk profile - a review.
Název česky: Perfluorované sloučeniny: výskyt a rizikové vlastnosti - shrnutí.
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Kovářová, Jana
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Perfluorinated compounds are a new group of global contaminants persistent in the environment. This review provides an overview of the recent toxicology, monitoring data and the mechanism of action of PFCs.
Popis česky: Perfluorované sloučeniny tvoří skupinu globálních kontaminantů přetrvávajících v prostředí.Studie s PFCs prokázaly řadu zdraví škodlivých účinků.Toto shrnutí poskytuje celkový přehled dostupných informací o výskytu, toxicitě a mechanismu účinku PFCs.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [73C3C64F676E]