RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001681 - Mercury in human hair as an indicator of the fish consumption.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001681
Název v původním jazyce: Mercury in human hair as an indicator of the fish consumption.
Název česky: Rtuť v lidských vlasech jako indikátor konzumace ryb.
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Kružíková, Kamila
Tvůrce: Kenšová, Renáta
Tvůrce: Skočovská, Blanka
Tvůrce: Wlasow, Tereza
Tvůrce: Svoboda, Tomáš
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of our study was to compare mercury content in the hair of children that had various amounts of fish consumption (increased or reduced). A total of 174 hair samples from the children (9-17 years old) were analyzed in this study.
Popis česky: Cílem této práce bylo porovnat obsah rtuti ve vlasech dětí, jejichž příjem rybího masa je rozdílný (zvýšený nebo snížený). Celkem bylo analyzováno 174 vzorků vlasů od dětí v rozmezí věku 9-17 let.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [CB2796BE482C]