RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001682 - Comparison of acute toxicity of selected anaesthetics to juvenile and embryonic stages of Danio rerio.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001682
Název v původním jazyce: Comparison of acute toxicity of selected anaesthetics to juvenile and embryonic stages of Danio rerio.
Název česky: Porovnání akutní toxicity vybraných anestetik pro juvenilní a embryonální stádia ryb Danio rerio.
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Mácová, Stanislava
Tvůrce: Votavová, Petra
Tvůrce: Pištěková, Vladimíra
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka
Tvůrce: Bedáňová, Iveta
Tvůrce: Voslářová, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Toxicity tests were performed on D. rerio according to OECD 203 (juvenile stage) and 212 (embryonic stage). There was statistically significantly higher sensitivity in juvenile fish to phenoxyethanol. Acute toxicity values of clove oil were comparable.
Popis česky: Testy akutní toxicity byly prováděny dle metodik OECD 203 (juvenilní stádium) a OECD 212 (embryonální stádium). Byla zjištěna statisticky významně vyšší citlivost juvenilního stádia k phenoxyethanolu. Akutní toxicita hřebíčkového oleje byla srovnatelná.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 2
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [4479AC5A6FAF]