RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/08:00001683 - Effects of metribuzine subchronic exposure on common carp (Cyprinus carpio).


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/08:00001683
Název v původním jazyce: Effects of metribuzine subchronic exposure on common carp (Cyprinus carpio).
Název česky: Vliv subchronické expozice metribuzinu na kapra obecného (Cyprinus carpio).
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GL - Rybářství
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Modrá, Helena
Tvůrce: Haluzová, Ivana
Tvůrce: Havelková, Marcela
Tvůrce: Kružíková, Kamila
Tvůrce: Mikula, Přemysl
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Effects of metribuzin on biochemical and haematological indices, induction of specific biomarkers and impact on biometric parameters of carp were investigated after 28-days subchronic test.
Popis česky: Byl sledován vliv metribuzinu na biochemické a hematologické ukazatele, indukci specifických biomarkerů a vliv na biometrické parametry u kapra obecného po 28-mi denní subchronické expozici.
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [E76182B7595D]