RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/09:00002262 - Can thiol compounds be used as biomarkers of aquatic ecosystem contamination by cadmium?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/09:00002262
Název v původním jazyce: Can thiol compounds be used as biomarkers of aquatic ecosystem contamination by cadmium?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Kovářová, Jana
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study was to summarize the effect of Cd on level of thiol compounds in aquatic organisms, and evaluate it as effective indicator of Cd water pollution and explain their potential use in biomonitoring applications.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-16270___/02:2
Kontrolní kód: [4D5420FA5DB6]