RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/09:00002264 - Incidence of animal poisoning cases in the Czech Republic: current situation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/09:00002264
Název v původním jazyce: Incidence of animal poisoning cases in the Czech Republic: current situation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Modrá, Helena
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article reports the most frequent cases of poisoning in farm animals, horses, cats, dogs, wild animals, fish and honey-bees in the Czech Republic.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-16270___/02:2
Kontrolní kód: [E8493CC5C0AF]