RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/10:00002765 - Morphological alterations of Artemia franciscana induced by ionizing irradiation.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/10:00002765
Název v původním jazyce: Morphological alterations of Artemia franciscana induced by ionizing irradiation.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DL - Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Ždárský, Michal
Tvůrce: Dvořák, Petr
Tvůrce: Beňová, Katarína

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Another effect of irradiation was the atypical formation of intestinal epithelium. While in the control group the ratio of the thickness of epithel to intestinal lumen was approximately 1 : 1.5-2, in the group irradiated by 100 Gy the intestinal epithelium was thinner with this ratio 1 : 4. In dose of 250 Gy the effect was variable reaching the ratio as low as 1 : 7. And in higher doses the ratio decreased to 1 : 7 ? 10, or even the layer of epithelium was not observed at all (in 500 Gy sporadically, and in 1000 Gy regularly).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [FD50785A07DE]