RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/11:43870515 - Long-term monitoring of mercury content in fish from the Želivka reservoir-syndrom of newly filled reservoir


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/11:43870515
Název v původním jazyce: Long-term monitoring of mercury content in fish from the Želivka reservoir-syndrom of newly filled reservoir
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Kružíková, Kamila
Tvůrce: Dušek, Ladislav
Tvůrce: Jarkovský, Jiří
Tvůrce: Hejtmánek, Miloš
Tvůrce: Vostradovský, Jiří
Tvůrce: Poleszczuk, Gorzyslaw
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Changes of mercury concentrations in the muscle and liver of four predatory fish species from the manmade reservoir Želivka (Czech Republic) was monitored and summarized in this study from1974 to 2011.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of electrochemical science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [424602916ED5]