RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/11:43870705 - Biochemical markers of contamination in fish toxicity tests


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/11:43870705
Název v původním jazyce: Biochemical markers of contamination in fish toxicity tests
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Haluzová, Ivana
Tvůrce: Modrá, Helena
Tvůrce: Blahová, Jana
Tvůrce: Havelková, Marcela
Tvůrce: Široká, Zuzana
Tvůrce: Svobodová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Markers of xenobiotic metabolization were investigated in liver of common carp after 28-day exposure to different pesticide formulations.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-16270___/01:1
Kontrolní kód: [C5113098C6F6]