RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/62157124:16270/12:43871393 - Metallomics Study of Lead-Protein Interactions in Albumen by Electrochemical and Electrophoretic Methods


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/62157124:16270/12:43871393
Název v původním jazyce: Metallomics Study of Lead-Protein Interactions in Albumen by Electrochemical and Electrophoretic Methods
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EB - Genetika a molekulární biologie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 14
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Ruttkay-Nedecký, Branislav
Tvůrce: Pikula, Jiří
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Hájková, Pavlína
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Beklová, Miroslava
Tvůrce: Vrba, Radimír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Lead(II) ions represent still threat to living organisms due to high burden of these ions in environment. The aim of this study was to design and perform experiments studying the interaction of lead(II) ions and proteins contained in egg albumen. For this purpose, we used electrochemical and electrophoretic techniques. We focused on a very detailed study of the interaction of lead(II) ions with the egg albumen proteins. Firstly, egg albumen was diluted with acetate buffer in the following ratios buffer: albumen - 1:0.5; 1: 1; 1: 2 and 1: 4. Additions of different concentrations of lead(II) ions into the diluted egg albumen were 0; 1; 5; 10; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 500; 750 and 1,000 nM. Mixtures were then placed on thermoblock at 37 degrees C for 15, 30, 45 and 60 min. Based on determined protein profiles (as slopes of signal changes depending on the applied lead(II) concentration) at various dilutions it is clearly evident that the most significant changes are detected at ovotransferrin, avidin, lysozyme and ovomucoid. In addition, we employed optimized methods for studying of lead(II) induced complexes in died embryo of vulture. Contents of lead(II) ions, reduced and oxidised glutathione, metallothionein and zinc(II) ions were determined in albumen, yolk, liver, kidney, brain and bone obtained from the embryo.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of electrochemical science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 22
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinární hygieny a ekologie (IČO: 62157124)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-16270___/02:2
Kontrolní kód: [FFF6569C72CC]